• Odkrywaj potencjał lidera i zespołu Quick View
  • Odkrywaj potencjał lidera i zespołu Quick View
  • Odkrywaj potencjał lidera i zespołu

  • 123,00  brutto
  • Dzięki ciągłemu odkrywaniu potencjału własnego i zespołu zyskujesz: Lojalność i zaufanie zespołu oraz autorytet i siłę jako Przywódca, Czas, oszczędności i efektywność dzięki działaniom zgodnymi z Waszymi kompetencjami i talentami, Komfort pracy, współdziałanie, i uzupełnianie się zespołu oparte na Waszych mocnych stronach, Poczucie bezpieczeństwa i dobrą atmosferę w zespole opartą na wzajemnym zrozumieniu i docenieniu.
  • Dodaj do koszyka
 • Pytania do dobrej rozmowy z zespołem Quick View
  • Pytania do dobrej rozmowy z zespołem Quick View
  • Pytania do dobrej rozmowy z zespołem

  • 55,35  brutto
  • Z tym e-bookiem przygotuj się do rozmowy z zespołem: Buduj dobre fundamenty do rozmowy, Dostrzegaj różnicę w odpowiedziach zespołu na pytania zamykające i otwierające, Trenuj zamianę pytań zamkniętych na otwarte (Trening 1) Trenuj otwieranie rozmowy (Trening 2) Trenuj z bonusem: Otrzymujesz zestawy przykładowych pytań otwierających rozmowę doprecyzowujące, pytania o cel, o pomoc, o uczucia.
  • Dodaj do koszyka
 • Dobra komunikacja w zarządzaniu Quick View
  • Dobra komunikacja w zarządzaniu Quick View
  • Dobra komunikacja w zarządzaniu

  • 1.968,00  brutto
  • Ucząc się przez działanie przygotowujesz się do konstruktywnych rozmów i działań: Jak słuchać i doprecyzowywać, by zrozumieć intencje ludzi z zespołu Jak dawać informację zwrotną, by rozwijać i wspierać zespół Co inspiruje i motywuje poszczególnych ludzi z zespołu do dobrych działań Jak konstruować cele zależne od nas i uczyć wpływu i sprawczości ludzi z zespołu Wyciąganie wniosków z działa i…
  • Dodaj do koszyka
 • Dobra współpraca w zespole Quick View
  • Dobra współpraca w zespole Quick View
  • Dobra współpraca w zespole

  • 1.968,00  brutto
  • Ucząc się przez działanie przygotowujesz się do konstruktywnych rozmów i działań: Jak słuchać i doprecyzowywać, by zrozumieć intencje ludzi z zespołu Jak dawać informację zwrotną, by rozwijać i wspierać zespół Co inspiruje i motywuje poszczególnych ludzi z zespołu do dobrych działań Jak konstruować cele zależne od nas i uczyć wpływu i sprawczości ludzi z zespołu Wyciąganie wniosków z działa i…
  • Dodaj do koszyka
 • Dobre rozmowy z nastolatkiem Quick View
  • Dobre rozmowy z nastolatkiem Quick View
  • Dobre rozmowy z nastolatkiem

  • 984,00  brutto
  • Ucząc się przez działanie przygotowujesz się do konstruktywnych rozmów i działań: Jak słuchać i doprecyzowywać, by zrozumieć intencje Twojego nastolatka Jak dawać informację zwrotną, by rozwijać i wspierać Twojego nastolatka Co inspiruje i motywuje Twojego nastolatka do dobrych działań Jak konstruować cele zależne od nas i uczyć wpływu i sprawczości Twojego nastolatka Wyciąganie wniosków z działa i wdrażanie ich w…
  • Dodaj do koszyka
 • Efektywna komunikacja w zarządzaniu Quick View
  • Efektywna komunikacja w zarządzaniu Quick View
  • Efektywna komunikacja w zarządzaniu

  • 1.845,00  brutto
  • Podczas konsultacji przygotowujesz się do efektywnych rozmówi i działań: Doprecyzowujesz zamierzony cel /efekt spójny z misją, wizją, wartościami i standardami zachowań Twojej organizacji Identyfikujesz zasoby, które posiadasz i te, które musisz pozyskać dla osiągnięcia celu, oraz sposoby ich pozyskania Wypracowujesz plan i strategię działania Wyznaczasz wskaźniki, dzięki którym zmierzysz osiągnięty rezultat Uwzględniasz przy tym własną gotowość oraz Twoje uwarunkowania i…
  • Dodaj do koszyka
 • Dobra komunikacja w marketingu Quick View
  • Dobra komunikacja w marketingu Quick View
  • Dobra komunikacja w marketingu

  • 1.845,00  brutto
  • Podczas konsultacji przygotowujesz się do efektywnych rozmówi i działań marketingowych: Doprecyzowujesz zamierzony cel /efekt spójny z misją, wizją, wartościami i standardami zachowań Twojej organizacji Identyfikujesz grupę docelową, zasoby, które posiadasz i te, które musisz pozyskać dla osiągnięcia celu, oraz sposoby ich pozyskania Wypracowujesz plan i strategię działania Wyznaczasz wskaźniki, dzięki którym zmierzysz osiągnięty rezultat Uwzględniasz przy tym własną gotowość oraz…
  • Dodaj do koszyka