Kategoria:

Pytania o motywację zespołu

12,30  brutto

Dzięki temu mini E-Bookowi:

  • Zbudujesz dobre fundamenty rozmowy,
  • Zobaczysz różnicę między siłą pytań pytań zamykających i otwierających rozmowę,
  • Zamienisz pytania zamknięte na pytania otwarte /otwierające rozmowę (Trening 1)
  • Przećwiczysz stawianie pytań otwierających rozmowę (Trening 2)
  • Otrzymasz Bonus: zestawy przykładowych pytań otwierających
    doprecyzowujące, pytania o cel, o pomoc,
    o uczucia.