Dobra komunikacja w zespole

307,50  brutto

PODCZAS WARSZTATÓW DOWIESZ SIĘ

 • Co słyszy Twój zespół, gdy do niego mówisz
 • Co słyszysz, gdy Twój zespół do Ciebie mówi
 • Jak mówić, by Twój zespół usłyszał Twoje intencje
 • Jak słuchać i doprecyzowywać, by zrozumieć intencje swojego zespołu
 • Jak dawać informację zwrotną, by wspierać i motywować Twój zespół

 

KORZYŚCI Z WARSZTATÓW UCZENIA SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE / ACTION LEARNING

 • Trenujesz prowadzenie trudnych rozmów, dawanie konstruktywnego Feedbacku, docieranie do sedna spraw i problemów i uważne słuchanie
 • Stajesz się bardziej sprawczy i asertywny
 • Uczysz się docierania do intencji i motywacji innych, różnych punktów widzenia, myślenia out of box
 • Zyskujesz wsparcie uczestników, nie jesteś sam ze swoimi wyzwaniami i trudnościami
 • Wymieniasz dobre praktyki, inspirujesz się rozwiązaniami, czerpiesz z siły i synergii zespołu

Opis

TEMAT I CEL WARSZTATÓW

 • Brak teorii. Tematem jest praca każdego z uczestników nad jego faktycznymi celami w obszarze komunikacji.
 • Cel główny to cel na cały proces składający się z kilku spotkań
 • Cel szczegółowy to cel na dane spotkanie. Ustalany jest przed spotkaniem (bo zależy od stopnia realizacji zadania)
 • Cel powinien być ważny i możliwy do zrealizowania przez samego uczestnika. Zależny od niego.

 

STRUKTURA CELU SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI – REZULTATU, DZIAŁANIA, NAUKI

 • UZYSKAM REZULTAT:
  Np. Do końca roku opracuję kurs on line z ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ dla liderów z zakresu Przeprowadzania spotkań z zespołem.
 • W TYM CELU PODEJMĘ DZIAŁANIA:
  Np. W tym celu opracuję i wdrożę plan kursu, promocji i sprzedaży oraz zadbam o zaplecze technologiczne kursu.
 • PRZEZ CO NAUCZĘ SIĘ:
  Np. Nauczę się przez to 1. Rozpoznawania, co w zakresie doskonalenia komunikacji jest najbardziej potrzebne liderom 2. opracowywania kursów on-line, 3. sprzedaży w biznesie on-line

 

METODA WARSZTATÓW

 • Usystematyzowany proces uczenia się przez działanie składający się z 4 etapów:
 1. DZIAŁANIE I ANALIZA DZIAŁANIA jako case study
 2. WYCIĄGANIE WNIOSKÓW z działania
 3. WDRAŻENIE WNIOSKÓW w kolejne działania
 4. ROZLICZANIE SIĘ Z REZULTATÓW przed grupą
 • Coaching grupowy: Każdy coachowany jest kolejno przez resztę grupy i coachuje w grupie kolejnych uczestników
 • Narzędzia coaching grupowego: usystematyzowany przebieg sesji, trening pytań otwierających, analizy działań, doprecyzowywania, słuchania i konstruktywnego Feedbacku, bez udzielania porad
 • Opcjonalnie prowadzenie dziennika wdrażania zmiany

 

 CZAS WARSZTATÓW

 • 1 spotkanie co 2 tygodnie przez 3 miesiące
 • Rozbicie w czasie umożliwia wdrażanie kolejnych wniosków w działania
 • Godziny spotkania: 8.30 – 13.30 (5 godzin) / zależne od ilości uczestników
 • 1 spotkanie dla 3 osób to 3 sesje coachingowe
 • 1 Sesja: cała grupa coachuje kolejno po godzinie każdego uczestnika


DLA KOGO WARSZTATY

 • Grupy 3 – 4 osobowe
 • Dla liderów, menadżerów, przedsiębiorców
 • Członkowie różnych zespołów firmy bądź jednego zespołu (UWAGA: ważne, by sobie nie podlegali, by mogli otwarcie rozmawiać)
 • Menadżerowie i członkowie zespołów projektowych
 • Pracownicy wewnętrzni lub zewnętrzni firmy

 

KRYTERIA DOBORU UCZETNIKÓW

 • Gotowość na dzielenie się swoimi celami, jak również trudnościami w grupie liderów
 • Otwartość umysłu, wglądowość, otwartość na dzielenie się własnymi trudnościami i wymianę doświadczeń
 • Otwarcie na własną zmianę
 • Chęć zrozumienia drugiego człowieka

 

CENA WARSZTATÓW

 • Pakiet: 6 spotkań – 1476 zł brutto
 • Pakiet 3 spotkań –  922,50 zł brutto
 • Udział w jednym spotkaniu – 369 zł brutto

Kup e-booka i podnoś z nim swoją wartość: