Kategoria:

Dobra komunikacja w marketingu

307,50  brutto

PODCZAS KONSULTACJI PRZEANALIZUJEMY

 • Co słyszy Twój zespół, gdy do niego mówisz
 • Co słyszysz, gdy Twój zespół do Ciebie mówi
 • Jak mówić, by Twój zespół usłyszał Twoje intencje
 • Jak słuchać i doprecyzowywać, by zrozumieć intencje swojego zespołu
 • Co motywuje Twój zespół do dobrego działania
 • Jak usłyszeć gasnącą motywację i ryzyko w projekcie, gdy Twój zespół do Ciebie mówi
 • Jak słuchać i doprecyzowywać, by zrozumieć intencje swojego zespołu
 • Jak dawać informację zwrotną, by wspierać i motywować Twój zespół

 

KORZYŚCI Z KONSULTACJI

 • Trenujesz prowadzenie trudnych rozmów, dawanie konstruktywnego Feedbacku, docieranie do sedna spraw i problemów i uważne słuchanie
 • Stajesz się bardziej sprawczy i asertywny
 • Uczysz się docierania do intencji i motywacji innych, różnych punktów widzenia, myślenia out of box
 • Zyskujesz wsparcie konsultanta, nie jesteś sam ze swoimi wyzwaniami i trudnościami
 • Wymieniasz dobre praktyki, inspirujesz się rozwiązaniami

Opis

Analiza i wnioski są punktem wyjścia do doskonalenia Twoich usług. Podczas konsultacji zadajemy Ci trafne pytania, dzięki którym zyskujesz dodatkową perspektywę i rozwiązania, co konkretnie ulepszyć, by podnieść jakość swoich usług i relacji z Klientem.

Obszary naszych konsultacji:

ANALIZA SPÓJNOŚCI MISJI I WIZJI Z KOMUNIKACJĄ I DZIAŁANIAMI W FIRMIE I NA RYNKU

 • Cele firmy (główne, finansowe, marketingowe, procesów wewnętrznych, kompetencyjne)
 • Normy i zachowania w firmie
 • Wartości firmy
 • Strategia firmy
 • Uwarunkowania w firmie i na rynku (otoczenie, zachowania, umiejętności, wartości, tożsamość, duchowość)

 

ANALIZA PRODUKTU / USŁUGI

 • Warianty produktu / usługi
 • SWOT produktu
 • Prognozy finansowe
 • Udział w przychodach ze sprzedaży
 • Zakres terytorialny działania
 • Sposób dystrybucji
 • Sposób ustalania ceny
 • Popyt
 • Odbiorca
 • Możliwości i plany innowacji (produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe)
 • Sezonowość i sposoby równoważenia sezonowości

 

ANALIZA KLIENTÓW FIRMY

 • Główne grupy klientów
 • Lokalizacja klienta
 • Oczekiwania klientów
 • Szacunkowy liczba klientów i ich udział w przychodach ze sprzedaży

 

ANALIZA RYNKU, NA KTÓRYM DZIAŁA FIRMA

 • SWOT rynku
 • Tendencje na rynku
 • Powiązania na rynku
 • Przewaga konkurencyjna(usługi dodatkowe, rabaty, promocje, warunki płatności)
 • Charakter rynku (stabilny, rosnący, malejący)

 

ANALIZA KONKURENCJI I STRATEGII KONKUROWANIA

 • Produkty i usługi konkurencyjne, substytucyjne, komplementarne
 • Opis konkurencji silniejszej, porównywalnej, słabszej
 • SWOT konkurencji, identyfikacja dobrych praktyk
 • Strategia konkurencji
 • Strategia konkurowania

 

ANALIZA BARIER I OGRANICZEŃ

 • Bariery wejścia i ograniczenia na rynku (technologiczne, finansowe, prawne, kompetencyjne, kontakty)
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia
 • Plany alternatywne

 

ANALIZA PROMOCJI I REKLAMY

 • Cele poszczególnych działań promocyjnych i reklamowych
 • Skuteczność i koszt wybranych narzędzi
 • Używana argumentacja i emocje, call to action
 • Harmonogram promocji

 

ANALIZA KOMUNIKACJI W FIRMIE, Z KLIENTEM I Z RYNKIEM

 • SWOT komunikacji
 • Interesariusze i udziałowcy komunikacji
 • Oczekiwania w zakresie komunikacji, jej przebiegu i dokumentowania
 • Dobre praktyki, doświadczenia w zakresie komunikacji
 • Przyczyny wąskich gardeł w komunikacji komunikacji
 • Sposoby poprawy komunikacji
 • Częstotliwość i przebieg spotkań

Zapraszamy. Napisz do nas, oddzwonimy do Ciebie: kontakt@domrozmowy.pl

Kup e-booka i podnoś z nim swoją wartość: