Co jest Twoim walorem?

Udostępniam Ci nieodpłatny rozdział e-booka „Odkrywaj potencjał i lidera zespołu”. Obok wymiany doświadczeń otrzymasz w nim dwa zestawy tematów i pytań do rozmowy z samym sobą i zespołem. Pomogą Ci skonkretyzować Twój konkretny walor, dar, talent, a przez to łatwiej identyfikować konkretne talenty poszczególnych ludzi w Twoim zespole.

Dzięki temu:

 • Rozumiecie, jakich kompetencji twardych i miękkich Wam brakuje,
  jakie osoby rekrutować. Jakimi umiejętnościami i cechami dopełnić zespół, w czym możecie się uzupełniać, a w czym wspierać.
 • Z poczuciem bezpieczeństwa partycypujecie w formowaniu zespołu, bierzecie odpowiedzialność za jego skład, kształt i tożsamość.
 • Nie boicie się błędów i łatwiej je sobie wybaczacie, bo znacie swoje mocne strony.
 • Dzięki określeniu Waszych mocnych stron i znajomości słabych, wiecie, jak zarządzać ryzykiem w projektach.
 • Wiecie, w jakich obszarach możecie liczyć na wzajemną pomoc i większe zaangażowanie. Rozumiecie, jak delegować zadania.
 • Wiecie też, jakie kompetencje poszczególnych osób wzmacniać i w jakie inwestować.
 • Dostrzegacie i doceniacie dobro, które dajecie sobie nawzajem.
 • Wdrażając kulturę doceniania uczycie się wdzięczności i radości ze wspólnoty działania.
 • Macie motywacje do pracy z ludźmi, których lubicie i do tego, by rano wstać z łóżka…