Kiedy nazwiesz jednym słowem swój potencjał

  • Masz konkretną wartość, której się uchwycisz
  • Działasz w zgodzie z własnymi talentami
  • Budujesz misję spójną ze sobą
  • Wiesz, w jakie działania się angażować
  • Wydobywasz konkretną wartość z ludzi
  • Wiesz, jakimi ludźmi się otaczać