You are currently viewing Nasza oferta: Warsztaty

Nasza oferta: Warsztaty

 • Chcesz uniknąć tracenia energii i czasu na domysły i szemrania w zespole?
 • Doskwiera Ci gaszenie pożarów, presja deadline’ów, oczekiwań i samotność lidera?
 • Masz potrzebę konstruktywnego przeanalizowania problemów, bez wysłuchiwania dobrych rad?
 • A może wszystko działa jak w zegarku, bo rozumiesz, że doskonalenie jest nigdy niekończącym się procesem i kompetencją, którą pragniesz nieustannie rozwijać w grupie ludzi o podobnych wyzwaniach?


Na warsztatach Action Learning nie usłyszysz teorii, ani dobrych rad. W procesie coachingu grupowego każdy z uczestników szuka skutecznego dla niego samego sposobu realizacji własnych faktycznych celów w wybranym obszarze oraz  pomaga pozostałym uczestnikom w znalezieniu najlepszych dla nich rozwiązań. Cel na dany warsztat zależy od stopnia realizacji zadania. Nikt nie lubi zajmować się sprawami nieistotnymi dla niego, zatem cel powinien być ważny dla samego uczestnika  i możliwy do zrealizowania (=zależny)  od niego samego. Wyraźnym „skutkiem ubocznym” warsztatów jest wzmocnienie własnej sprawczości i poczucia wpływu u uczestników :).


Po co „wałkować” swoje sprawy biznesowe w grupie? – powątpiewasz pewnie. „Nie mam czasu na takie spotkania. Znam swoją siłę i swoje możliwości. Interesują mnie działanie, dane i wyniki, a nie rozmowy o niczym… Warsztaty na sali są stratą czasu…”


Profesor Reginald Revans również zauważył, że uczestnicy szkoleń żywo wymieniają się doświadczeniem nie podczas samego szkolenia, a podczas… przerw. Przeformułował więc swoje szkolenia, by przenieść ich zaangażowanie w wymianę doświadczeń z przerw na proces szkolenia. Tak powstało UCZENIE SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE (ACTION LEARNING). Potraktował DZIAŁANIE I ANALIZA DZIAŁANIA jako case study. A WYCIĄGANIE WNIOSKÓW z działania, WDRAŻENIE WNIOSKÓW w kolejne działania oraz ROZLICZANIE SIĘ Z REZULTATÓW przed grupą jako kolejne etapy uczenia się.


Tak więc uczestnicząc w Action Learning udoskonalisz komunikację i współpracę w zespole w pracy i w domu, zwiększysz motywację i efektywność własną.

 

Czy ten program jest dla Ciebie?

Faktem jest, że warsztaty Action Learning rzeczywiście wymagają pewnej postawy… Program jest dla Liderów, którzy mają:

 • Gotowość na dzielenie się swoimi celami, jak również trudnościami w grupie liderów
 • Otwartość umysłu, wglądowość, otwartość na wymianę doświadczeń, dzielenie się również własnymi trudnościami i
 • Otwartość na własną zmianę
 • Chęć zrozumienia drugiego człowieka

 

Kluczowe korzyści z Uczenia się Przez Działanie / Action Learning

 • Trenujesz prowadzenie trudnych rozmów w atmosferze wzajemnego szacunku, dawanie konstruktywnego Feedbacku, doprecyzowywanie i uważne słuchanie
 • Uczysz się docierania do docierania do sedna spraw i problemów, intencji i motywacji innych
 • Trenujesz otwartego mówienia o problemach i błędach, wspieranie w ich rozwiązywaniu,
 • Trenujesz częstą i otwartą komunikację
 • Zyskujesz dodatkową perspektywę, poznajesz różne punkty widzenia, trenujesz myślenie out of box
 • Stajesz się bardziej sprawczy i asertywny
 • Wymieniasz dobre praktyki, inspirujesz się rozwiązaniami, czerpiesz z siły i synergii zespołu
 • Zyskujesz wsparcie uczestników, nie jesteś sam ze swoimi wyzwaniami i trudnościami

Efektem Action Learning jest zawsze:

 1. Lepsza komunikacja i współpraca w zespole, w rodzinie
 2. Większe zaangażowanie
 3. Większa efektywność własna

 

No dobrze. Ale kim jestem, by prowadzić warsztaty dla Liderów?

Pracując w konsultingu rozmawiałam z przedsiębiorcami, menadżerami oraz członkami zespołów z ponad 100 firm, z ponad 70 branż zarówno z sektora MSP jak i korporacji. Łącznie to kilka tysięcy godzin konsultacji. Twarde dane i wnioski z tych rozmów potwierdzają z całą pewnością jedno: choć wydaje nam się, że nasza branża jest specyficzna, wszyscy mamy podobne problemy.

Dlatego zwiększaj efektywność w sprawdzony sposób:

ZNAJDUJ NAJLEPEZE ROZWIĄZANIA DZIĘKI SYNERGII GRUPY PODCZAS ACTION LEARNING!

 

KUP TERAZ

 

 

TEMAT I CEL WARSZTATÓW:

 • Brak teorii. Tematem jest praca każdego z uczestników nad jego faktycznymi celami w obszarze komunikacji.
 • Cel główny to cel na cały proces składający się z kilku spotkań
 • Cel szczegółowy to cel na dane spotkanie. Ustalany jest przed spotkaniem (bo zależy od stopnia realizacji zadania)
 • Cel powinien być ważny i możliwy do zrealizowania przez samego uczestnika. Zależny od niego.

 

STRUKTURA CELU SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI – REZULTATU, DZIAŁANIA, NAUKI:

 1. UZYSKAM REZULTAT:

Np. Do końca roku opracuję kurs on line z ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ dla liderów z zakresu Przeprowadzania spotkań z zespołem.

 1. W TYM CELU PODEJMĘ DZIAŁANIA:

Np. W tym celu opracuję i wdrożę plan kursu, promocji i sprzedaży oraz zadbam o zaplecze technologiczne kursu.

 1. PRZEZ CO NAUCZĘ SIĘ:

Np. Nauczę się przez to 1. Rozpoznawania, co w zakresie doskonalenia komunikacji jest najbardziej potrzebne liderom 2. opracowywania kursów on-line, 3. sprzedaży w biznesie on-line

 

METODA WARSZTATÓW:

 • Usystematyzowany proces uczenia się przez działanie składający się z 4 etapów:
 1. DZIAŁANIE I ANALIZA DZIAŁANIA jako case study
 2. WYCIĄGANIE WNIOSKÓW z działania
 3. WDRAŻENIE WNIOSKÓW w kolejne działania
 4. ROZLICZANIE SIĘ Z REZULTATÓW przed grupą
 • Coaching grupowy: Każdy coachowany jest kolejno przez resztę grupy i coachuje w grupie kolejnych uczestników
 • Narzędzia coaching grupowego: usystematyzowany przebieg sesji, trening pytań otwierających, analizy dizałań, doprecyzowywania, słuchania i konstruktywnego Feedbacku, bez udzielania porad
 • Opcjonalnie prowadzenie dziennika wdrażania zmiany

 

CZAS WARSZTATÓW

 • 1 spotkanie co 2 tygodnie przez 3 miesiące

Rozbicie w czasie umożliwia wdrażanie wniosków w działania,  warunkiem zmiany postaw)

 • Godziny spotkania: 8.30 – 13.30 (5 godzin):
 • 1 spotkanie dla 3 osób to 3 sesje coachingowe
 • 1 Sesja: cała grupa coachuje kolejno po godzinie każdego uczestnika (efekt synergii, „lustra”)

 

DLA KOGO WARSZTATY:

 • Grupy 3 – 4 osobowe
 • Dla liderów, menadżerów, przedsiębiorców
 • Członkowie różnych zespołów firmy bądź jednego zespołu (UWAGA: ważne, by sobie nie podlegali, by mogli otwarcie rozmawiać)
 • Menadżerowie i członkowie zespołów projektowych
 • Pracownicy wewnętrzni lub zewnętrzni firmy

 

KRYTERIA DOBORU UCZETNIKÓW:

 • Gotowość na dzielenie się swoimi celami, jak również trudnościami w grupie liderów
 • Otwartość umysłu, wglądowość, otwartość na dzielenie się własnymi trudnościami i wymianę doświadczeń
 • Otwarcie na własną zmianę
 • Chęć zrozumienia drugiego człowieka

 

KORZYŚCI W ACTION LEARNING

 • Zyskujesz większą umiejętność prowadzenia trudnych rozmów, dawania konstruktywnego Feedbacku, docierania do sedna spraw i problemów i słuchania
 • Zyskujesz większą sprawczość i asertywność
 • Poznajesz intencje i motywacje innych, różne punkty widzenia, myślenie out of box
 • Zyskujesz wsparcie mastermindu, nie jesteś sam ze swoimi wyzwaniami i trudnościami
 • Wymieniasz dobre praktyki, inspirujesz się rozwiązaniami, czerpiesz z synergii zespołu

 

PROGRAM WDROŻONY I POPULARNY W:

 • Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, Austrii, Belgii, Czechach, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Indiach, Japonii, Singapurze, Hongkongu, Republice Południowej Afryki, Kenii, Tanzanii, Suazi
  i Argentynie.
KUP TERAZ

ODKRYWAJ POTENCJAŁ LIDERA I ZESPOŁU

Gdy znacie swoje mocne strony trafnie oceniacie:

– z kim współpracować i jakie osoby rekrutować
– jakimi kompetencjami dopełnić zespół
– jak delegować zadania
– jak zabezpieczyć wąskie gardła
– jak zarządzać ryzykiem w projektach
– jak integrować zespół
– jak komunikować w zespole

TRENUJ Z E-BOOKIEM