Nasza oferta: Warsztaty

Nasza oferta: Warsztaty

Profesor Reginald Revans zauważył, że uczestnicy warsztatów żywo wymieniają się doświadczeniem podczas przerw, a nie podczas samego szkolenia.

Przeformułował więc swoje szkolenia, by przenieść ich zaangażowanie w wymianę doświadczeń z przerw na proces szkolenia. Tak powstało UCZENIE SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE (ACTION LEARNING)

Efektem Action Learning jest zawsze:

 1. Lepsza komunikacja i współpraca w zespole, w rodzinie
 2. Większe zaangażowanie
 3. Większa efektywność własna

TEMAT I CEL WARSZTATÓW:

 • Brak teorii. Tematem jest praca każdego z uczestników nad jego faktycznymi celami w obszarze komunikacji.
 • Cel główny to cel na cały proces składający się z kilku spotkań
 • Cel szczegółowy to cel na dane spotkanie. Ustalany jest przed spotkaniem (bo zależy od stopnia realizacji zadania)
 • Cel powinien być ważny i możliwy do zrealizowania przez samego uczestnika. Zależny od niego.

STRUKTURA CELU SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI – REZULTATU, DZIAŁANIA, NAUKI:

 1. UZYSKAM REZULTAT:

Np. Do końca roku opracuję kurs on line z ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ dla liderów z zakresu Przeprowadzania spotkań z zespołem.

 1. W TYM CELU PODEJMĘ DZIAŁANIA:

Np. W tym celu opracuję i wdrożę plan kursu, promocji i sprzedaży oraz zadbam o zaplecze technologiczne kursu.

 1. PRZEZ CO NAUCZĘ SIĘ:

Np. Nauczę się przez to 1. Rozpoznawania, co w zakresie doskonalenia komunikacji jest najbardziej potrzebne liderom 2. opracowywania kursów on-line, 3. sprzedaży w biznesie on-line

 METODA WARSZTATÓW:

 • Usystematyzowany proces uczenia się przez działanie składający się z 4 etapów:
 1. DZIAŁANIE I ANALIZA DZIAŁANIA jako case study
 2. WYCIĄGANIE WNIOSKÓW z działania
 3. WDRAŻENIE WNIOSKÓW w kolejne działania
 4. ROZLICZANIE SIĘ Z REZULTATÓW przed grupą
 • Coaching grupowy: Każdy coachowany jest kolejno przez resztę grupy i coachuje w grupie kolejnych uczestników
 • Narzędzia coaching grupowego: usystematyzowany przebieg sesji, trening pytań otwierających, analizy dizałań, doprecyzowywania, słuchania i konstruktywnego Feedbacku, bez udzielania porad
 • Opcjonalnie prowadzenie dziennika wdrażania zmiany

 CZAS WARSZTATÓW

 • 1 spotkanie co 2 tygodnie przez 3 miesiące

Rozbicie w casie umożliwia wdrażanie wniosków w działania,  warunkiem zmiany postaw)

 • Godziny spotkania: 8.30 – 13.30 (5 godzin):
 • 1 spotkanie dla 3 osób to 3 sesje coachingowe
 • 1 Sesja: cała grupa coachuje kolejno po godzinie każdego uczestnika (efekt synergii, „lustra”)

DLA KOGO WARSZTATY:

 • Grupy 3 – 4 osobowe
 • Dla liderów, menadżerów, przedsiębiorców
 • Członkowie różnych zespołów firmy bądź jednego zespołu (UWAGA: ważne, by sobie nie podlegali, by mogli otwarcie rozmawiać)
 • Menadżerowie i członkowie zespołów projektowych
 • Pracownicy wewnętrzni lub zewnętrzni firmy

KRYTERIA DOBORU UCZETNIKÓW:

 • Gotowość na dzielenie się swoimi celami, jak również trudnościami w grupie liderów
 • Otwartość umysłu, wglądowość, otwartość na dzielenie się własnymi trudnościami i wymianę doświadczeń
 • Otwarcie na własną zmianę
 • Chęć zrozumienia drugiego człowieka

CENA WARSZTATÓW:

 • Pakiet: 6 spotkań – 1200 zł
 • Pakiet 3 spotkań –  750 zł
 • Udział w jednym spotkaniu – 300 zł

KORZYŚCI W ACTION LEARNING

 • Zyskujesz większą umiejętność prowadzenia trudnych rozmów, dawania konstruktywnego Feedbacku, docierania do sedna spraw i problemów i słuchania
 • Zyskujesz większą sprawczość i asertywność
 • Poznajesz intencje i motywacje innych, różne punkty widzenia, myślenie out of box
 • Zyskujesz wsparcie mastermindu, nie jesteś sam ze swoimi wyzwaniami i trudnościami
 • Wymieniasz dobre praktyki, inspirujesz się rozwiązaniami, czerpiesz z synergii zespołu

PROGRAM WDROŻONY I POPULARNY W:

 • Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Niemczech, Austrii, Belgii, Czechach, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Indiach, Japonii, Singapurze, Hongkongu, Republice Południowej Afryki, Kenii, Tanzanii, Suazi
  i Argentynie.

Kup e-booka i podnoś z nim swoją wartość: