Nasza oferta: Konsulting

Nasza oferta: Konsulting

Analiza i wnioski są punktem wyjścia do doskonalenia Twoich usług. Podczas konsultacji zadajemy Ci trafne pytania, dzięki którym zyskujesz dodatkową perspektywę i rozwiązania, co konkretnie ulepszyć, by podnieść jakość swoich usług i relacji z Klientem.

Obszary naszych konsultacji:

ANALIZA SPÓJNOŚCI MISJI I WIZJI Z KOMUNIKACJĄ I DZIAŁANIAMI W FIRMIE I NA RYNKU

 • Cele firmy (główne, finansowe, marketingowe, procesów wewnętrznych, kompetencyjne)
 • Normy i zachowania w firmie
 • Wartości firmy
 • Strategia firmy
 • Uwarunkowania w firmie i na rynku (otoczenie, zachowania, umiejętności, wartości, tożsamość, duchowość)

ANALIZA PRODUKTU / USŁUGI

 • Warianty produktu / usługi
 • SWOT produktu
 • Prognozy finansowe
 • Udział w przychodach ze sprzedaży
 • Zakres terytorialny działania
 • Sposób dystrybucji
 • Sposób ustalania ceny
 • Popyt
 • Odbiorca
 • Możliwości i plany innowacji (produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe)
 • Sezonowość i sposoby równoważenia sezonowości

ANALIZA KLIENTÓW FIRMY

 • Główne grupy klientów
 • Lokalizacja klienta
 • Oczekiwania klientów
 • Szacunkowy liczba klientów i ich udział w przychodach ze sprzedaży

ANALIZA RYNKU, NA KTÓRYM DZIAŁA FIRMA

 • SWOT rynku
 • Tendencje na rynku
 • Powiązania na rynku
 • Przewaga konkurencyjna(usługi dodatkowe, rabaty, promocje, warunki płatności)
 • Charakter rynku (stabilny, rosnący, malejący)

ANALIZA KONKURENCJI I STRATEGII KONKUROWANIA

 • Produkty i usługi konkurencyjne, substytucyjne, komplementarne
 • Opis konkurencji silniejszej, porównywalnej, słabszej
 • SWOT konkurencji, identyfikacja dobrych praktyk
 • Strategia konkurencji
 • Strategia konkurowania

ANALIZA BARIER I OGRANICZEŃ

 • Bariery wejścia i ograniczenia na rynku (technologiczne, finansowe, prawne, kompetencyjne, kontakty)
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia
 • Plany alternatywne

ANALIZA PROMOCJI I REKLAMY

 • Cele poszczególnych działań promocyjnych i reklamowych
 • Skuteczność i koszt wybranych narzędzi
 • Używana argumentacja i emocje, call to action
 • Harmonogram promocji

ANALIZA KOMUNIKACJI W FIRMIE, Z KLIENTEM I Z RYNKIEM

 • SWOT komunikacji
 • Interesariusze i udziałowcy komunikacji
 • Oczekiwania w zakresie komunikacji, jej przebiegu i dokumentowania
 • Dobre praktyki, doświadczenia w zakresie komunikacji
 • Przyczyny wąskich gardeł w komunikacji komunikacji
 • Sposoby poprawy komunikacji
 • Częstotliwość i przebieg spotkań

Zapraszamy. Napisz do nas, oddzwonimy do Ciebie: kontakt@domrozmowy.pl

Kup e-booka i podnoś z nim swoją wartość: